Za usluge smještaja potrebno je da se u "Gerontološkom centru" Sarajevo podnese ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ uz obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
CJENOVNIK SMJEŠTAJA
Uplata pansiona za boravak, lijekova iii pelena možete izvrštiti i putemuplatnice

Poboljšajte standard naših korisnika kroz Vaše donacije u proizvodima: hrana, higijenske potrepštine, odjeća, obuća i slično.

KANTONALNA JAVNA USTANOVA "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO

Teoretski i praktično se bavi problemima starenja i starosti, te zavisno od potreba starih, hronično bolesnih, invalidnih, iznemoglih i drugih osoba koje nisu u stanju da se same o sebi staraju, obavlja socijalnu, zdravstvenu i servisnu djelatnost, primjenom institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite.

Gerontološki centar raspolaže sa svim potrebnim resursima za vršenje djelatnosti: objektima, opremom i kompetentnim kadrovima. Institucionalni i vaninstitucionalni oblik zaštite provodi profesionalno i stručno osoblje u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika usluga u cilju organizacije što kvalitetnijeg života u starosti.Gerontološki centar permanentno unapređuje svoje procese i poboljšava kvalitet svojih usluga tako da održava visoku poziciju i imidž vodeće ustanove socijalne
zaštite u Kantonu Sarajevo i šire.

MISIJA

Osigurati korisnicima naših usluga dostojanstvenu, kvalitetnu i sigurnu starost, uz vrhunsku uslugu stanovanja, ishrane, brige o zdravlju, održavanju lične higijene te sadržajnom korištenju slobodnog vremena.

VIZIJA

Biti prepoznatljiva vodeća ustanova koja osigurava kvalitetno starenje.

IZDVAJAMO


JAVNE NABAVKE

Pozivi i konkursna dokumentacija

ČASOPIS "DOMSKI ŽIVOT"

Časopis, koji uređuju naši korisnici centra (mjesečno izdanje)

Arhiva

INTERNA AKTA I ZAKONSKA REGULATIVA

Unutrašnja organizacija i organizacija procesa rada

CJENOVNIK

Informacije o cijenama smještaja, kako pokretni tako i nepokretnih korisnika

OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE

Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do povrede Vaših prava ili prava drugog lica

GRUPNI RAD S KORISNICIMA