KANTONALNA JAVNA USTANOVA
“GERONTOLOŠKI CENTAR” SARAJEVO

Teoretski i praktično se bavi problemima starenja i starosti, te zavisno od potreba starih, hronično bolesnih, invalidnih, iznemoglih i drugih osoba koje nisu u stanju da se same o sebi staraju, obavlja socijalnu, zdravstvenu i servisnu djelatnost, primjenom institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite.
Gerontološki centar raspolaže sa svim potrebnim resursima za vršenje djelatnosti: objektima, opremom i kompetentnim kadrovima. Institucionalni i vaninstitucionalni oblik zaštite provodi profesionalno i stručno osoblje u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika usluga u cilju organizacije što kvalitetnijeg života u starosti.

Gerontološki centar permanentno unapređuje svoje procese i poboljšava kvalitet svojih usluga tako da održava visoku poziciju i imidž vodeće ustanove socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo i šire.U sklopu LRC-ovog projekta Bonittetne certifikacije preduzeća u BiH, KJU "Gerontološki centar" Sarajevo se u skladu s ostvarenim poslovnim rezultatima izdvojila kao natprosječna te se svrstala u sami vrh bonitetno pouzdanih partnera.


U 2016. godini LRC d.o.o. je na Business Leadership konferenciji u Sarajevu započeo izdavanje Certifikata bonitetne pouzdanosti privrednim subjektima, za koje se na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara može procjeniti visok stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanim partnerima. Tom prilikom KJU "Gerontološki centar" Sarajevo je dodjeljen certifikat za 2016. godinu koji potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje na visokom nivou, te da se nalazimo u samom vrhu najpouzdanijih kompanija u BiH.

BAS EN ISO 9001:2008


Dana 26.05.2009. godine je naš Centar dobio Certifikat BAS EN ISO 9001:2008-međunarodni standard upravljanja kvalitetom.

IZDVAJAMO


AKTUELNOSTI

Dešavanja u centru i šire

JAVNE NABAVKE

Pozivi i konkursna dokumentacija

ČASOPIS "DOMSKI ŽIVOT"

Časopis, koji uređuju naši korisnici centra (mjesečno izdanje)

Arhiva

INTERNA AKTA I ZAKONSKA REGULATIVA

Unutrašnja organizacija i organizacija procesa rada

CJENOVNIK

Informacije o cijenama smještaja, kako pokretni tako i nepokretnih korisnika

OGLAS

Prodajemo Metalne ljestve - merdevine, sa postoljem.
Više informacija.

GRUPNI RAD S KORISNICIMA