Aktuelnosti

Dešavanja u Centru i šire


Priredba povodom Dječije nedjelje

10

Oktobar
2019


Povodom “Dječije nedjelje” održana je mini priredba za korisnike Centra u izvedbi djece iz KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo.


Održana je radionica “Borba protiv zlostavljanja starih osoba
kroz edukaciju i svijest o tome”

07

Oktobar
2019


Održana je radionica vezano za projekat “Borba protiv zlostavljanja starih osoba kroz edukaciju i svijest o tome”. Radionicu održale prof. dr. Wenche Malmedal i asistentica Gunn Steinheim sa NTNU (Norveški Univerzitet za nauku i tehnologiju) Fakultet za medicinu i zdravstvene nauke, Trondheim, Norveška. Učesnici radionice su bili profesori sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Banja Luci i Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija iz Mostara, Fakulteta političkih nauka Odsjeka za socijalni rad iz Sarajeva, Nacionalnog Erasmus + Office i EEAS Sarajevo (Delegacija EU) te KJU “Gerontološki centar” Sarajevo.

Radionica je održana u prostorijama KJU “Gerontološki centar” Sarajevo.


Posjeta učenika Srednje ekonomske škole u Sarajevu

03

Juni
2019


Korisnike je obradovala posjeta učenika Srednje ekonomske škole u Sarajevu, koji su pripremili niz iznenađenja. Veliki broj učenika u pratnji profesorice Senide Čeljo je pripremio bogat kulturno-zabavni program.

Pored toga organizovana je i tombola na kojoj su oni sretni korisnici dobili novčane nagrade. Korisnike su učenici i počastili sokom i slatkišima, te su uručili i poklon pakete.


Posjeta svještenika Jadrana Danilovića povodom nastupajućeg pravoslavnog Vaskrsa

27

April
2019


Sveštenik Jadran Danilović je posjetio centar povodom velikog hrišćanskog praznika Vaskrsa, te uputio najiskrenije čestitke.


Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti povodom velikog hrišćanskog praznika Vaskrsa upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da praznik Hristvog vaskrsnuća provedu u atmosferi radosti, sreći i dobrom zdravlju.


Pripreme za Uskrs: farbanje jaja, druženje i zabava

19

April
2019


Povodom najvećeg katoličkog praznika Uskrsa korisnici centra uz druženje i zabavu farbali jaja.
Tom prilikom ofarbano je 500 komada jaja.

Svim kršćanima u našem centru, te njihovim porodicama, prijateljima koji po Gregorijanskom kalendaru u nedjelju proslavljaju Uskrs želimo sretne i blagoslovljene blagdanske dane.


Top bend iz Sarajeva održao koncert

17

Mart
2019


Članovi Top benda za korisnike održali koncert. Dobar provod, ples i pjesma oraspoložili su korisnike centra.
Hvala na ugodnom druženju.


Forum žena SDP u posjeti centru

08

Mart
2019


Članice Foruma žena SDP povodom međunarodnog dana žena, uz prigodne poklone, posjetili naše korisnike, te proveli vrijeme u druženju uz pjesmu i ples.

SRETAN 8. MART !!!


Posjeta učenika Pete gimnazije Sarajevo

28

Februar
2019


Učenici Pete gimnazije sa nastavnim osobljem posjetili Centar za potrebe projekta "Građanin", te nakog toga prisustvovali muzičkoj sekciji sa korisnicima.


Posjeta članova hora "Centra za zdravo starenje" Novo Sarajevo

13

Februar
2019


Centar su posjetili članovi hora "Centra za zdravo starenje" Novo Sarajevo. Uz muziku i pjesmu proveli ugodno druženje sa korisnicima naše ustanove.


Posjeta nastavnika i učenika OŠ "Osman Nuri Hadžić" Sarajevo

20

Decembar
2018


Pred novogodišnje praznike Centar su posjetili učenici i nastavnici OŠ "Osman Nuri Hadžić" Sarajevo. Uz prigodne poklone, pripremili su i kratak zabavni program za naše korisnike, te su se upoznali sa uslovima života u našem Centru.


Članovi Centra za zdravo starenje u posjeti KJU Gerontološkom centru Sarajevo

07

Decembar
2018


Članovi hora Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo, naši dragi i uvijek rado viđeni prijatelji, posjetili su Gerontološki centar Sarajevo.
Uz prigodne poklone, pjesmu i druženje proveli su ugodno vrijeme sa našim korisnicima.


iCoDem/18 – Međunarodni kongres o demenciji 2018

27

Novembar
2018


U okviru kontinuirane edukacije uposlenici Gerontološkog centra prisustvovali su Internacionalnom kongresu o Demenciji u Sarajevu.
Na kongresu je prezentovano više plenarnih predavanja i Simpozijuma. Pored neuroloških i psihijatrijskih tema u vezi demencije (rana dijagnoza, farmakoterapija, fazama demencije) razgovaralo se o uzrocima demencije, komplikacijama, pratećim bolestima, nefarmakološkom pristupu tretmana demencije te životu sa demencijom.


DA LI JE SARAJEVO ZANEMARILO SVOJU OBAVEZU: BRIGU O STARIJIM SUGRAĐANIMA?

29

Oktobar
2018


O tempora! O mores! Čudnih li vremena, povikao je Ciceron kao uzvik zgražanja nad stanovitim pojavama u društvu otkrivši urotu koju je pripremao Katalina. Da li se ova izreka danas može primijeniti na odnos najšire društvene zajednice prema osobama treće životne dobi koje su u potrebi socijalne i svake druge zaštite i brige? Može li se govoriti o uroti?


Kako aktuelna situacija izgleda, moglo bi se tvrditi da je društvena zajednica kao najširi oblik ostvarenja osnovnih ljudskih prava – pravo na život dostojan čovjeka, svojim ignorantskim ponašanjem, duboko zaglibila u urotu koja za cilj ima totalno zanemarivanje i izbjegavanje interesa za unapređenja životnih uvjeta svojih starijih i iznemoglih članova. Sigurni smo da tako ne mora biti. U razvijenim i socijalno osviještenim zajednicama posebna briga posveti se mladom naraštaju kao sljedbeniku naših ideja i ostarjeloj populaciji kao zahvala za ono što su stvorili da mi danas uživamo.

Kakva je situacija i kakvu sudbinu mogu očekivati korisnici „Staračkog doma u Nedžarićima“ u Sarajevu, čiji službeni naziv glasi: Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar" Sarajevo?

Da li znate da Kantonalna javna ustanova „Gerontološki centar“ Sarajevo nije budžetski korisnik? Ovaj Gerontološki centar, iako je kantonalni, posluje na principu samofinansiranja. Imajući u vidu socijalni status korisnika, jasno je da cijena boravka u takvoj ustanovi mora biti prilagođena njihovoj platežnoj moći. Na žalost, takve cijene mogu pokriti samo osnovne troškove boravka i tekućeg održavanja objekata. U slučaju većih tehničkih ili građevinskih zahvata, u okviru vlastith finansijskih sredstava ne postoje dovoljne rezerve te je ova ustanova prisiljena obratiti se društvenoj zajednici i građanima sa apelom za pomoć u prevazilaženju određenih finansjskih poteškoća.

Kao primjer ignorantskog odnosa i nedostatka brige za starije članove društvene zajednice navodimo slučaj koji na slikovit način prikazuje i potvrđuje naprijed navedeno. Gerontološki centar se suočio sa činjenicom da su se računi za utrošenu vodu iznenada pojavili enormno uvećani. Odmah su poduzete mjere na otklanjanju eventualnih nedostataka i kvarova na vlastitim unutrašnjim instalacijama. Računi se nisu smanjivali što je ukazivalo na činjenicu da voda nekontrolisano ističe unutar podzemnog cjevovoda. Sumnje su se potvrdile nakon stručnog pregleda i konstatacije da je postojeći podzemni cjevovod znatno oštećen usljed dugogodišnjeg korištenja te da je potrebna intervencija u smislu zamjene dotrajalih dijelova cjevovoda.Svjesni činjenice da s raspoloživim finansijskim sredstvima nije moguće sanirati ova oštećenja, odlučeno je da se za finansijsku pomoć u smislu doniranja nedostajećeg dijela troškova za saniranje ovog kvara obratimo relevantnim institucijama u Kantonu, Gradu kao i pojedincima za koje smo smatrali da bi mogli imati razumijevanje i empatiju prema korisnicima Gerontološkog centa.
Uvjereni da će biti svjesni važnosti rada našeg Centra, obratili smo se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Gradonačelniku Sarajeva, s molbom da doniranjem dijela finansijskih troškova sanacije ovog kvara pruže podršku našem predanom radu koji se obavlja u veoma teškim uslovima. Posebno smo naglasili da će rekonstrukcija vanjske vodovodne mreže predstavljati dugotrajno i kvalitetno rješenje te stvoriti nove uštede koje će biti na raspolaganju za poboljšanje kvaliteta boravka naših korisnika.
„Čudnih vremena“, govorio je Ciceron prije više od 2000 godina, a mi ovim povikom želimo upoznati javnost da niko od navedenih kojima smo uputili vapaj za pomoć nije pokazao niti minimum empatije prema 340 korisnika Gerontološkog centra, čak ne uputivši ni kurtoazan odgovor na upućene molbe. Da ipak ima i odgovornih, koji su socijalno na višem nivou od svojih kolega u Kantonu i Gradu Sarajevo, navodimo primjer općine Novi grad Sarajevo. Svojim grant sredstvima, za koja su dali odobrenje da se iskoriste u svrhu rješavanja ovog problema, stali su uz rame uposlenicima i v.d. direktoru Gerontološkog centra, u nastojanjima da ovaj veliki problem rješavamo na zadovoljstvo onih koji prema korisnicima Gerontološkog centra gaje empatiju i razumiju njihovu potrebu da svoje staračke dane provedu u uvjetima dostojnim njihovih godina života.

Ovim putem njima se zahvaljujemo i ponovo apelujemo na institucije i pojedince u Kantonu i Gradu Sarajevo da podrže naše nastojanje da se smanjenjem troškova za utrošenu vodu, doprinese poboljšanju standarda boravka korisnicima ovog Centra.


Obilježen 1.oktobar - Međunarodni dan starih osoba

01

Oktobar
2018


Povodom Međunarodnog dana starih osoba u centru je održan kulturno - zabavni program za korisnike.

Poetesa i pjevačica Rahima Halimanović i sevdalije Nazif Daglar i Andrija Števanić, spletom tradicionalnih bosanskohercegivčkih pjesama sevdalinki počastili su prisutne. Naše korisnike su počastili i poklon paketima učenici Turskog koledža Sarajevo, sa nastavnim osobljem.

Događaj je bio i medijski popraćen, te su korisnici uz svečani ručak obilježili ovaj dan.


Svim osobama treće životne dobi čestitamo Međunarodni dan starijih osoba želeći im što kvalitetniji život.


U posjeti tamburaši u izvedbi starogradskih pjesama

30

Juni
2018


Realizovan je kulturno-zabavni program za korisnike u izvedbi tamburaša, koji su svirali starogradske pjesme, te su nastojali ispuniti sve muzičke želje korisnika.


Klaunovi Crveni Nosovi u posjeti Gerontološkom centru

19

Juni
2018


U sklopu festivala „Ja BiH... 5 dana Zagreba u Sarajevu 2018“ Udruga za promicanje kulture i umjetnosti JA BIH… iz Zagreba – u suorganizaciji s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak, te Napretkovim Kulturnim Centrom iz Zagreba, a uz potporu i podršku Grada Zagreba i gradonačelnika Milana Bandića, te Kantona Sarajevo – organizira festival „Ja BiH…5 dana Zagreba u Sarajevu 2018“.
Tom prilikom su posjetili Gerontološki centar Crveni Nosovi klaunovi doktori i izveli zabavni program za korisnike Centra.


Učenici Srednje škole za saobraćaj i komunikacije u posjeti Gerontološkom centru

12

Juni
2018


Učenici Srednje škole za saobraćaj i komunikacije održali su prigodan program za korisnike Centra te ih počastili sa poklonima.


Posjeta učenika srednje škole

11

Juni
2018


Učenici Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti posjetili Centar i korisnike i održali prigodan program uz mnogobrojne poklone.


Posjeta kolega iz Litvanije

30

Maj
2018


Udruženje socijalnih radnika iz Litvanije posjetilo je Centar u sklopu razmjene iskustva i dobre prakse.


Studenti Odsjeka za socijalni rad Univerziteta u Tuzli posjetili su Centar

09

Maj
2018


Studenti III i IV godine Odsjeka za socijalni rad Univerziteta u Tuzli posjetili su Centar kako bi se upoznali sa radom ustanove, poslovima i izazovima socijalnih radnika i poteškoćama sa kojima se suočavaju, te potrebnim vještinama za rad sa osobama treće životne dobi.


KJU Gerontološki centar Sarajevo dobio pozitivno mišljenje u vezi sa izdavanjem
certifikata ISO 9001:2015

08

Maj
2018


Dana 08.05.2018. godine uspješno je održan recertifikacijski audit za Medjunarodni ISO standard 9001:2015.
Prilikom čega su predstavnici certifikacijske kuce TüV Adria izvršili audit te izrazili pozitivno mišljenje u vezi sa izdavanjem certifikata za novu verziju Medjunarodnog standarda ISO 9001:2015.


Grupa „Flying Clowns“ iz Holandije u posjeti centru

05

Maj
2018


Grupa „Flying Clowns“ iz Holandije, već godinama posjećuje djecu u bivšoj Jugoslaviji, u septembru 2017.godine po prvi put posjetila je Bosnu i Hercegovinu te je i ove godine odlučila nasmijati djecu i starije.
Obišli su domove za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli i Sarajevu, Zavod za odgoj i obrazovanje Kosta Popov Tuzla, Dom penzionera u Tuzli i KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo.

Tokom posjete Centru obradovali su i razveselili naše korisnike i napravili mnoštvo divnih fotografija sa njima.


Posjeta radnih kolega iz Slovenije

20

April
2018


Danas su nas posjetili uposlenici doma za zaštitu starih lica DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA, Slovenija. Bila je to druga grupa naših kolega iz Slovenije. Prva grupa je bila u posjeti 13. aprila.
Sa kolegama smo razmijenili iskustva, te obećali nastavak saradnje.


Učenici povodom Vaskrsa posjetili korisnike, te podjelili vaskršnja jaja

05

April
2018


Učenici iz OŠ „Sveti Sava Trnovo“ Trnovo RS i OŠ „Zaim Kolar Dejčići-Trnovo“ Trnovo FBiH u sklopu aktivnosti "Međureligijsko upoznavanje sa vjerskim običajima za Vaskrs i Bajram" su na zajedničkom druženju bojili i ukrašavali vaskršnja jaja koja su podijelili korisnicima u Gerontološkom centru.
Korisnici nisu mogli sakriti oduševljenje, a njihova pozitivna reakcija izmamila je osmjehe i na licima mališana. Jaja su, uz tradicionalne ukrase i načine ukrašavanja, dodatno ukrasili naljepnicama s vaskršnjim motivima i porukama o miru nastalim na radionicama u obje škole. Druženje je organizirano kao aktivnost Radne grupe Trnovo projekta PRO-Budućnost uz tehničku i logističku podršku Fondacije INFOHOUSE. Ovo je prva u nizu aktivnosti iz Akcionog plana radne grupe i provodi je Narodna biblioteka Trnovo, a njen cilj je upoznati djecu o simbolici jajeta za Vaskrs.

Zajedničke aktivnosti djece nastavljaju ponovo pred Bajram kada će djeca sa efendijom iz džemata Trnovo imati priliku da se upoznaju sa običajima vezanim za ovaj praznik. Sve to doprinijet će boljem poznavanju različitih religijskih identiteta među mladim osobama, te razbijanju predrasuda i stereotipa.


U posjeti Terapijskoj zajednici Kampus

04

April
2018


Direktor Centra sa uposlenicima Službe socijalnog rada posjetio JU "Terapijsku zajednicu Kampus", gdje su se upoznali sa njihovim načinom rada i problematikom.


Organizovano posebno izdanje nagradne igre "Bingo"

08

Mart
2018


Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, našim smo korisnicima organizovali posebno izdanje nagradne igre "Bingo" u saradnji sa našim dragim prijateljima Lutrija BiH, koji su obezbijedili posebne nagrade za sve korisnike.
Nakon izvlačenja brojeva i podjele nagrada, upriličen je zabavni program uz muziku i ples.

Ovom prilikom još jednom zahvaljujemo Lutriji BiH na ovom malom, ali ipak značajnom znaku pažnje.


Posjeta rukovodioca staračkih domova iz Njemačke

28

Februar
2018


Rukovodioci staračkih domova iz Njemačke iz organizacije Diakonie posjetili Centar i razmjenili iskustva sa direktorom ustanove Ismetom Skokom i saradnicima.


Organizovan izlet za naše korisnike

21

Februar
2018


Povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča 21.2.2018. godine, sarajevski vodiči Jasna Vugić, Avdo Muzur i Jadranka Šuster organizovali su izlet za korisnike naše ustanove.
Pomenuti vodiči naše korisnike, već treću godinu za redom, obraduju izletom na neku od sarajevskih planina. Ove godine izabrali su Bjelašnicu.
Autobuski prevoz obezbijedila je turistička agencija M97, a nakon šetnje po Bjelašnici odmorili smo se, uz tople napitke u hotelu „Bjelašnica“.

Zahvaljujemo se još jednom našim prijateljima, turističkim vodičima Jasni, Avdi i Jadranki.


Posjeta The Queen of Luxuria - “Carron Little”

17

Februar
2018


Korisnike Centra posjetila The Queen of Luxuria - “Carron Little” i održala kratki performans i poetski susret u okviru manifestacije “Sarajevska zima”.


Uživo u emisiji na "Radio M"

14

Februar
2018


Povodom obilježavanja Valentinova - Dana zaljubljenih, korisnici KJU “Gerontološki centar” Sarajevo: Jamaković Bedrija, Dedović Almas, Hodžić Meho i Turbo Ibrahim, gostovali su uživo u emisiji na “Radio M” sa sloganom “Ljubav ne priznaje starost”.


Posjeta učenika Srednje ekonomske škole

28

Decembar
2017


Svojom posjetom obradovali su nas i učenici Srednje ekonomske škole, čije generacije već godinama dolaze u Centar, sa profesoricom Senidom Čeljo.
Učenici su na ovaj način željeli obilježiti novogodišnje praznike.

Uz razne slatkiše, muziku, pjesmu i tombolu za korisnike završeno je još jedno prekrasno druženje.


Posjeta učenika Drvno - tehničke škole u Sarajevu

27

Decembar
2017


Pred predstojeće praznike svojom posjetom obradovali su nas učenici Drvno - tehničke škole u Sarajevu.
Sa korisnicima su plesali i pjevali, te ih počastili domaćim kolačima i slatkišima, a svima poželjeli sretnu Novu godinu.


Održana Božićna misa

25

Decembar
2017


Već tradicionalno u Centru je održana Božićna misa, na kojoj su se okupili korisnici katoličke vjeroispovijesti.
Sireći ljubav i najljepše želje Fra Pero Karajica je poželio čestit i sretan Božić, te slogu, zdravlje, mir i ljubav među svima.


Sretna nova godina

20

Decembar
2017


U Centru se već uveliko osjeća praznična atmosfera, te smo jednu likovnu sekciju iskoristili za izradu ukrasa, nakita, novogodišnjih čestitki te raznog ukrasnog materijala.
Sve to je zabilježila i kamera FTV, za emisiju Federacija plus, pozitivni primjeri rada i prakse, a upravo naš Centar je istaknut kao primjer pozitivnog rada i djelovanja.


Održan mevlud sa predstavnicima Rijaseta Islamske zajednice

14

Decembar
2017


Danas je u Centru organizovan mevlud sa predstavnicima Rijaseta Islamske zajednice sa kojima imamo dugogodišnju saradnju.
Džemat iz Pofalića je ovaj put prikupio i vrijednu donaciju u garderobi za korisnike Centra.

Korisnici su proučili mevlud, te se počastili kolačima. Veliko hvala predstavnicima Rijaseta na nesebičnoj podršci.


Hor "Sevdalije" iz Sarajeva posjetili naše korisnike

12

Decembar
2017


Korisnike svojom posjetom obradovali predstavnici Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo, tačnije hor "Sevdalije" Sarajevo.
Hor "Sevdalije" Sarajevo već duži vremenski period uveseljava korisnike svojim prekrasnim izvedbama starogradskih pjesama i sevdalinki.

Korisnike su obradovali ne samo muzikom i pjesmom nego su ih i počastili raznim slasticama. Zahvaljujemo na divnoj saradnji.


Posjeta članova AKCUS "Seljo" iz Sarajeva i zaposlenika "Radio M" Sarajevo

03

Decembar
2017


Korisnike centra obradovali su članovi AKCUS "Seljo" Sarajevo priredbom kao i zaposlenici "Radija M" Sarajevo, koji su zajedno sa grupom učesnici projekta pod nazivom "Ispunimo srca".
Korisnike su počastili tortom, sokovima, te najaktivnije u plesu i pjesmi poklon paketićima.

Uz orkestar su pjevali pjesme, plesali, a zaigralo se i nezaobilazno kolo.
Svoje oduševljenje iskazali su i izjavama za Radio M.


Povodom Međunarodnog dana humanosti
posjetili su nas učenici O.Š. "Ćamil Sijarić"

23

Novembar
2017


Naše korisnike su povodom Međunarodnog dana humanosti posjetili i počastili poklon paketima učenici O.Š."Ćamil Sijarić", sa nastavnim osobljem.
Zahvaljujemo na posjeti i ostvarenoj saradnji.


Studentice psihologije u posjeti centru

17

Novembar
2017


Svojom posjetom su nas obradovale studentice psihologije koje su obavljale praktičnu nastavu u Gerontološkom centru, te iz tog perioda ih vežu nezaboravne uspomene.
Katarina Mišetić i Elma Krzić su posjetom obradovali korisnike i počastili ih, te evocirali brojne uspomene.


Posjeta predstavnika udruženja "Youth for peace"

17

Novembar
2017


Danas su naše korisnike svojom posjetom obradovali predstavnici udruženja "Youth for peace", članovi Mladih lidera sa svojom predstavnicom koordinatoricom Lamijom Hubanić.

Korisnici su sa omladinom izrađivali čestitke za predstojeće praznike, igrali društvene igre te pjevali i plesali.
Na kraju su ukusnim domaćim kolačićima i sokom počastili sve korisnike.


Održano stručno predavanje za korisnike
na temu „ Šećerna bolest i prevencija“

16

Novembar
2017


Danas je u prostorijama Centra održano stručno predavanje za korisnike na temu „ Šećerna bolest i prevencija“.
Predavanje su održale članice prvog ženskog Lions kluba u BiH, inače ljekari specijalisti i profesori na Visokoj zdravstvenoj školi.

Ovo je još jedna uspješno realizovana aktivnost i saradnja koju imamo sa članicama Lions kluba. Zahvaljujemo se i radujemo se i budućoj saradnji.


Posjeta učenika O.Š. „ Mehmed - beg Kapetanović Ljubušak“ iz Sarajeva

15

Novembar
2017


Danas su nas svojom posjetom obradovali učenici O.Š.„ Mehmed - beg Kapetanović Ljubušak“ iz Sarajeva.
Učenici su se družili sa korisnicima, igrali društvene igre, te pjevali i plesali.Zahvaljujemo se nastavnom osoblju i učenicima, na izdvojenom vremenu te na poklonima koje su pripremili za sve korisnike prisutne u klubu.


Posjeta predstavnika udruženja penzionera Kantona Sarajevo

11

Novembar
2017


Posjetili su nas predstavnici udruženja penzionera Kantona Sarajevo, na čelu sa predsjednicom udruženja gospodjom Vesnom Grgić.
Družili su se aktivno sa korisnicima, te su odgovarali na brojna pitanja iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, te penzionerima kao najugroženijoj kategoriji stanovništva.

Obećan je nastavak saradnje, te kontinuitet u zalaganju za narušena prava penzionera, koji spadaju u najugroženiju kategoriju stanovništva.


Učestvovanje na Međunarodnom seminaru na temu
“Zlostavljanje i zanemarivanje starih osoba” u Beogradu

03

Novembar
2017


U periodu od 01.11.-02.11.2017. godine Gerontološki centar uzeo je aktivno učešće na Međunarodnom seminaru koji se održao u Beogradu vezano za temu “Zlostavljanje i zanemarivanje starih osoba”.

Seminaru prisustvovali predstavnici iz Norveške, Irske, Hrvatske, Srbije i BiH. Seminar su vodile prof.dr. Wenche Malmedal sa Univerziteta nauke i tehnologije iz Norveške (NTNU), Fakultet za medicine i zdravstvene studije u Trondheimu, Odsjek za javno zdravlje i sestrinstvo i prof.dr. Amanda Phelan sa Univerziteta u Dablinu – Irska (UCD), Fakultet za sestrinstvo, akušerstvo i zdravstvene sisteme.
Navedeni seminar je priprema za apliciranje za projekat EU Erasmus + Izgradnja kapaciteta gdje će glavni partneri biti Univerziteti (Norveška, Irska, Srbija, Hrvatska i BiH) a pridruženi partneri će biti Crveni krst iz BiH i Srbije , Fondacija “Zajednički put” iz Hrvatske i KJU “Gerontološki centar” Sarajevo.

Na seminaru aktivno učestvovala šef Službe socijalnog rada Adela Bahto.


Posjeta učenika osnovne škole "Isak Samokovlija" Sarajevo

27

Oktobar
2017


Danas su Gerontološki centar svojom posjetom obradovali učenici osnovne škole "Isak Samokovlija" Sarajevo.
Članovi horske sekcije škole u pratnji nastavnika pripremili su muzički program za korisnike, te ih sve obradovali voćem, toplim čajem i slatkišima.

Obećali su doći opet i uveseliti nas sve zajedno.


Posjeta uposlenika iz prihvatilišta u Budimpešti (Mađarska)

23

Oktobar
2017


Naš Centar su posjetili uposlenici prihvatilišta, iz Budimpešte, Mađarska.
Uposlenici prihvatilišta su razmijenili iskustva sa našim osobljem, o problemima skitnje, prosjačenja te osoba treće životne dobi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, te potrebom za prihvatilištima svuda u svijetu.


Posjeta JU "Gerontološki centar" Banja Luka

19

Oktobar
2017


Uposlenici KJU “Gerontološki centar” Sarajevo posjetili su JU “Gerontološki centar” Banja Luka sa ciljem razmjene iskustva u radu sa osobama treće životne dobi.
Tom prilikom se razgovaralo o problematici ustanova i obišli objekti.


Posjeta vrtića Labudovi (obilježavanje Dječije nedjelje)

04

Oktobar
2017


U sklopu obilježavanja Dječije nedjelje, a i povodom 1.oktobra - Medjunarodnog dana starih osoba, našu ustanovu su posjetila djeca iz JU "Djeca Sarajevo", tačnijeiz vrtića Labudovi.
Grupa od 15 djece, uzrasta od pet godina je došla u pratnji odgajateljica, te su pripremili recitacije i dječije pjesme za naše korisnike.
Uživali smo u dječijim pjesmama i zvonkim glasićima, te se radujemo novoj posjeti.


Obilježen 1.oktobar - Međunarodni dan starih osoba

02

Oktobar
2017


U centru je na prigodan način obilježen 1.oktobar - Međunarodni dan starih osoba.
U kulturno zabavnom dijelu programa učestvovali su KUD "Baščaršija", i izvođač narodne muzike Semir Ceric Koke.
Prisutni su bili i predstavnici ustanova sa područja Kantona Sarajevo, te raznih organizacija.Događaj je bio i medijski popraćen, te su korisnici uz svečani ručak obilježili ovaj dan.
Ovom prilikom se zahvaljujemo svima, a takodje i našim donatorima, na izdvojenim donacijama.


Manifestaciji “Dani zdravstva” Sarajevo

29

Septembar
2017


Na manifestaciji “Dani zdravstva” uposlenici i korisnici Gerontološkog centra aktivno su učestvovali sa radovima sa likovne sekcije i prisustvovali na predavanjima i konferenciji iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite.


DANI ZDRAVSTVA 28-30.09.2017. godine

17. Međunarodni specijalizovani sajam "Medicop"
1. Međunarodni sajam za osobe treće životne dobi "Zlatna dob"

27

Septembar
2017Stručno edukativni program 28 - 30 / 09 / 2017 - 10:00 - 18:00

Posjeta "Naš dom" Travnik

26

Septembar
2017


Uposlenici KJU “Gerontološki centar” Sarajevo posjetili su “Naš dom” Travnik sa ciljem razmjene iskustva u radu sa osobama treće životne dobi. Tom prilikom se razgovaralo o problematici ustanova i obišli objekti.


Posjeta kolega iz Slovenije

15

Septembar
2017


Danas su nas posjetili uposlenici doma za zastitu starih lica DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE, Slovenija.
Sa kolegama smo razmijenili iskustva te obećali nastavak saradnje.


Manifestacija "Nahofest 2017" u organizaciji KJU "Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Nahorevo

08

Septembar
2017


Povodom Dana Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ u Nahorevu, uposlenici Doma su zajedno sa štićenicima, u petak 8. septembra 2017. godine, organizovali manifestaciju pod nazivom „Nahofest 2017“.
Učešće su i ovog puta uzeli predstavnici ustanova socijalne zastite Sarajevo, a ispred Gerontološkog centra Sarajevo učestvovao je korisnik Ibrahim Turbo, sa pjesmom Safeta Isovica "Sabah zora rudi" te je osvojio treće mjesto.

Čestitamo.


Koncert ilahija i kasida

04

Septembar
2017


Održan je Bajramski koncert u saradnji sa Rijasetom islamske zajednice i mualimama koje mjesečno dolaze u nas Centar učeći zikr.


Posjeta udruženja "Saz"

31

Avgust
2017


Naše korisnike su posjetili članovi udruženja "Saz", koji su okupili brojne interpretatore sevdalinki i starogradskih pjesama.Većina izvođača je nastupila i na ovogodišnjem Ilidžanskom festivalu, te su naši korisnici imali priliku uživati u brojnim pjesama.
Članovi udruženja se uvijek rado odazovu našem pozivu, te im se od srca zahvaljujemo.


Koncert ilahija i kasida

06

Juli
2017


U organizaciji Rijaseta islamske zajednice u BiH organizovan je koncert ilahija i kasida.
Korisnici su uživali u izvanrednom programu, a za sve prisutne pripremljen je i poklon paketić sa slatkišima. Pored ovoga donirana je i garderoba za sve korisnike Centra i prihvatilišta za skitnice i prosjake.


Priredba KSC Stup i posjeta Karitasa

13

Juni
2017


Učenici produženog boravka KSC Stup su za kraj školske godine odlučili posjetiti Gerontološki centar, te nas počastiti sa divnom priredbom.
Naši dobrotvori iz Karitasa su bili sa sa njima, te su donirali stotinu poklon paketa, za korisnike Centra, a ujedno koristimo priliku da im se zahvalimo na izuzetnoj podršci i saradnji sa našom Ustanovom.


Izlet - planina Igman

12

Juni
2017


U prelijepom prirodnom ambijentu Igmanskog Velikog polja naši korisnici su uživali u prirodnim ljepotama, svježem vazduhu i druženju, te poželjeli novi izlet u što skorije vrijeme.


Posjeta kolega iz doma Rogaška Slatina, Slovenija

12

Juni
2017


Posjetile su nas kolege iz doma Rogaška Slatina iz Slovenije.Ovo je bila četvrta posjeta kolega iz Slovenije, koji su razmijenili iskustva rada sa nama. Dom Rogaška Slatina je privatni dom koji posluje i radi po svim standardima evropske unije, te je razmjena iskustva bila od iznimnog značaja.


Posjeta uposlenika staračkog doma Bežigrad, Slovenija

26

Maj
2017


Druga grupa uposlenika staračkog doma Bežigrad iz Slovenije, je posjetila naš Centar.
Razmijenjena su iskustva sa uposlenicima, predočen rad službi i Ustanove, te uz kratak obilazak realizovana još jedna u nizu uspješnih posjeta Centru.


Radionica na temu "Zlostavljanje i zanemarivanje starih osoba"

23

Maj
2017


Centar je bio domaćin dvodnevne internacionalne radionice na temu "Zlostavljanje i zanemarivanje starih osoba". Voditelj i organizator projekta jeste profesorica sa Medicinskog fakulteta u Trondheimu, Norveška Wenche Karin Malmedal, zajedno sa profesoricom iz Belfeilda, iz Irske Amandom Phelan.
Učesnici u projektu su bili predstavnici naše zemlje, Srbije, Crne Gore, Hrvatske. Radionica je bila od izuzetnog značaja sa puno pitanja i odgovora, te se razgovoralo o problematici u radu i izazovima koje rad sa osobama treće životne dobi predstavlja, uključujući i teme o kojima se jako malo govori i istražuje.

Razmjena iskustava o radu sa kolegama iz struke i srodnih oblasti na ovom nivou je zaista od ogromnog značaja te će zasigurno osigurati kvalitetniji rad kao i učešće u nizu istraživanja i projekata koji tek slijede.
Zahvaljujemo se svim gostima i učesnicima projekta te se nadamo nastavku saradnje kako je i dogovoreno, te smo ponosni što smo bili domaćini radionice od izuzetnog značaja iz ove oblasti.


Gerontološki centar Sarajevo kupio i sanitetsko vozilo

22

Maj
2017


Kantonalna javna ustanova Gerontoloski centar Sarajevo sve čini na poboljšanju kvaliteta usluga korisnicima centra. Preduzimljivi direktor Ismet Skoko sa saradnicima ovaj centar u Nedžarićima učinio je oazom mira za ljude u trećoj životoj dobi.


Nakon instaliranja vatrodojavnog sistema u korisničkim sobama, ali i ostalim prostorijama, pa tako i u Prihvatilištu za skitnice, prosjake i beskućnike, te nabavke novog namještaja u dnevnim boravcima, kupljeno je i sanitetsko vozilo za medicinski transport korisnika do Kliničkog centra na Koševu, odnosno Opće bolnice.

Posjeta kolega iz Slovenije

19

Maj
2017


KJU "Gerontološki centar" Sarajevo posjetile su dvije grupe uposlenika staračkih domova iz Slovenije. U prvoj grupi bili su predstavnici, staračkog doma dr. Janka Benedika,Radovljica, a druga grupa su bili uposlenici doma Bežigrad iz Ljubljane.
Kolege, naše goste smo upoznali sa historijatom, načinom rada, službama te radu i funkcionisanju doma. U sklopu posjete organizovan je i obilazak Centra, te na taj način realizovana uspješno jos jedna u nizu dugogodišnjih posjeta slovenačkih kolega.


Radionica "Klub knjige"

12

Maj
2017


Počeo je svojevrstan pilot projekat JU "Biblioteke grada Sarajeva", u kojem je učešće uzela i naša Ustanova.
Riječ je o biblioterapiji koja je prema mnogim istraživanjima ocijenjena kao metoda pomoću koje se postiže izvanredan zdravstveni benefit a naročito u borbi protiv demencije.

Radionicu smo nazvali "Klubom knjige", te su korisnici sat vremena uživali sa gospođom Vesnom Bukal, diplomiranom bibliotekarkom i bachelorom socijalnog rada.
Na prvoj radionici korisnici su se upoznali sa projektom, razgovarali, te im je gospođa Bukal, čitala odlomke iz knjige čuvenih zgoda i nezgoda Nasrudin hodže. Razgovaralo se o pisanoj riječi, brojnim autorima, a za sljedeći put predloženo je čitanje poezije čuvenog Jesenjina. Radujemo se daljem nastavku saradnje.


Predstavnici uposlenika firme Alcon, na čelu sa menadžericom
Sanelom Džebo u posjeti centaru

11

Maj
2017


Kao jedna od vodećih farmaceutskih kompanija, firma Alcon je u okviru svog društveno korisnog rada drugu godinu zaredom odlučila da obraduje korisnike našeg Centra. Sa pripremljenim slasticama, sokovima i kafom, uz muziku i pjesmu počastili su sve naše korisnike prisutne u klubu, a obećali su i nastavak saradnje. Još jednom se srdačno zahvaljujemo dragim gostima.