Edukacija, plan analiza

Poslovi službe za edukaciju, plan i analizu

Raznovrsna problematika ostarjele populacije zahtjeva i poseban pristup. Rješenja brojnih multikauzalnih problema za korisnike usluga, kao druge stare osobe nastoje se riješiti adekvatnim aktivnostima, preporukama u uputama stručnih radnika O.J. Službe za edukaciju, plan i analizu.

U okviru Organizacione jedinice Služba za edukaciju, plan i analizu, obavljaju se stručni poslovi rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije korisnika usluga i pruža stručna i savjetodavna pomoć starim i drugim osobama u stanju socijalne potrebe.

Zadatak ove organizacione jedinice je da starom čovjeku pruži relevantne informacije i pomoć u prevazilaženju problema starosti, kao i organizacija i provođenje edukacije zaposlenog osoblja.

Uposlenici ove službe, su tokom 2012 godine radili naučno - istraživački rad na temu "Psihosocijalno prilagođavanje korisnika u Gerontološkom centru Sarajevo, koji možete pogledati OVDJE.