Grupni rad sa korisnicima

Sekcije, grupe i druge društvene aktivnosti

Grupni rad sa korisnicima odvija se i kroz organizovanje različitih sekcija i niz aktivnosti tokom mjeseca kako bi razvili grupnu koheziju, upotpunili slobodno vrijeme, omogućili razvijanje kreativnosti i stekli osjećaj korisnosti.

Korisnicima su organizovane muzička, likovna, kulinarska, sportska, novinarska, literarna i, sekcija društvenih igara, te informatička sekcija i edukativne grupe. Zajedničko druženje korisnika organizovano je i kroz projekciju filmova različitog sadržaja, radno-okupacionu terapiju (pletenje, šivenje, heklanje, izrada različitih predmeta i nakita), uređenje kruga Gerontološkog centra, psiho-socijalne radionice, grupne sastanke i dr.Likovna sekcija – održava se dva puta mjesečno

Najbolji radovi korisnika se izlažu na izložbenom panou.
Na likovnoj sekciji korisnici samostalno različitim tehnikama rade likovne radove sa jesenjim, proljetnim, cvjetnim i drugim motivima, izrađuju i oslikavaju različite ukrasne predmete od gline, vate, papira, kartona, izrađuju čestitke, prave nakit, izrađuju lutke, slikaju na staklu, ukrašavaju čaše, vaze i podmetače.Korisnici svakog mjeseca nestrpljivo iščekuju održavanje nagradne igre ‘’Bingo’’.
Korisnicima se na literarnoj sekciji čitaju bajke, odlomci iz knjiga, aforizmi, citati, vicevi, poučne priče, poslovice, zagonetke, pjesme, diskutuje o narodnim umotvorinama, pročitanim knjigama, organizuje kviz ''Asocijacije“, itd.
Na kulinarskoj sekciji se prave razna jela i kolači po izboru korisnika a zatim se isti podijele drugim korisnicima u dnevnim boravcima. Korisnice se počaste i uz ugodnu muziku i atmosferu prisjećaju kako su nekad spremale jela te razmjenjuju recepte. Kulinarska sekcija se održava jednom mjesečno, na kraju mjeseca.
Na muzičkoj sekciji svakog petka u 9 sati sa korisnicima organizujemo horsko izvođenje poznatih sevdalinki te narodnih i zabavnih pjesama uz pratnju harmonike. Pojedine korisnike koji su talentovani za pjevanje animiramo a zatim se i drugi spontano pridruže i zajedno pjevaju što predstavlja dobru muzikoterapiju i relaksaciju za mnoge od njih.
Informatička sekcija pruža korisnicima obučavanje za rad na računaru (MS Office, crtanje), igranje igara pamćenja, koncentracije, brzine, logičke igre koje korisnicima pomažu da poboljšaju mentalne sposobnosti itd.

Informatička sekcija održava se dva puta mjesečno.
Novinarska sekcija je počela sa radom u vidu objave pjesama, priča i događaja u Centru. Na taj način korisnicima je omogućeno pismeno izražavanje i informisanje ostalih korisnika o dešavanjima u Centru. U saradnji sa uposlenicima Službe za Edukaciju, plan i analizu korisnici aktivno učestvuju u mjesečnoj izradi časopisa „Domski život“.
Korisnicima je obezbijeđen veći broj društvenih i sportskih igara kojima mogu raspolagati kad god žele. Uglavnom su to: ''Čovječe, ne ljuti se'', šah, pikado, mini košarka, stoni tenis, ''Riječ na riječ'', karte i dr. kojima ispunjavaju svoje slobodno vrijeme, druže se i zabavljaju.

Zatim, mogu igrati stoni tenis kad god su za to raspoloženi sami ili sa volonterima. Šah im je takođe na raspolaganju, kako vanjski u dvorištu Centra, tako i šah koji igraju u bifeu gdje je prisutan veći broj posmatrača. Mini-košarka i pikado takođe predstavlja za njih radost, vježbu, takmičenje u preciznosti itd. Mnogi su ponosni na svoje sportske vještine koje doprinose da se osjećaju mlađim i sposobnijim.
Film se prikazuje jednom mjesečno, početkom mjeseca. Korisnicima prikazujemo domaće filmove u klubu Gerontološkog centra.
Uređenje kruga Gerontološkog centra organizuje se po potrebi (kupi se lišće, sređuje cvijeće itd.) a onda se korisnici počaste nakon završetka rada. Ove godine u akcijama sakupljanja lišća učestvovali su učenici Srednje škole za okoliš i dizajn iz Sarajeva.
Za radno-okupacionu terapiju korisnicima je obezbijeđen materijal, uglavnom se pletu čarape, džemperi i dr., a takođe u prostoriji predviđenoj za rad se nalazi mašina za šivenje koju korisnici mogu koristiti.

Ručni radovi korisnika koji su talentovani za izradu raznih predmeta a koje izrađuju u svojoj sobi iz hobija.
Psiho-socijalne radionice se povremeno održavaju u dnevnim boravcima uz manji broj korisnika gdje se od njih traži da aktivno sudjeluju tako što se organizuje igra „Pogodi ko sam“ i „Na slovo, na slovo“, prisjećati se određenih događaja u raznim dobima života i pokušati opisati kako su tada izgledali, gdje su i sa kim bili itd. Ovakav način rada utiče na još veće zbližavanje korisnika, oživljavanje uspomena saznanja o tome šta drugi korisnici o njima misle itd.
Svako jutro se u trim kabinetu održava jutarnja gimnastika, fizioterapija kao i vježbanje na spravama.
Svake sedmice se radi sa korisnicima koji su dementni ili nepokretni, obezbijeđen je i materijal za rad sa ovim korisnicima kao što su (edukativna kocka, memo-kartice, slagalice, baloni, lopte, itd.). Uvedena je i novina u vidu muzikoterapije.

Svakodnevno se u sobama u kojima borave dementni korisnici pušta opuštajuća muzika koja dokazano utiče na bolje raspoloženje, smanjuje bol i ublažava simptome depresije.

Slobodno vrijeme korisnika usluga domskog smještaja upotpunjeno je postavkom velikog šaha za igru na vanjskim površinama.
Pored interne biblioteke, čiji sadržaj je korisnicima dostupan u svako vrijeme, korisnici usluga su redovno snadbijevani dnevnom štampom, dok je zajedničko praćenje TV programa omogućeno u dnevnim boravcima, na svakom spratu.