Interna akta i zakonska regulativa

Unutrašnja organizacija i organizacija procesa rada
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Sarajevo Interni dokument Pravilnik od 05.10.2007.
Pravilnik od 19.11.2007.
Pravilnik od 19.09.2008.
Pravilnik od 19.03.2009.
Pravilnik od 25.02.2010.
Pravilnik od 29.04.2010.
Pravilnik od 26.07.2012.
Pravilnik od 27.10.2014.
Pravilnik od 20.11.2014.
Pravilnik od 21.01.2015.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Sarajevo Interni dokument Pravilnik od 27.10.2014.
Pravilnik od 21.01.2015.
Pravilnik od 18.02.2016.
Pravila Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Sarajevo Interni dokument Pravila od 26.11.2013.
Pravila od 15.07.2019.
Pravila o kućnom redu Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Sarajevo Interni dokument Pravila od 28.12.2018.
Pravila od 21.06.2019.
Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Sarajevo Interni dokument Pravilnik od 04.06.2018.
Pravilnik od 12.2018.
INDEKS - Registar informacija KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Interni dokument Index - registar informacija
Vodič za pristup informacijama KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Interni dokument Vodič za pristup informacijam