Ishrana

Kuhinja, restoran

Ishrana korisnika usluga domskog smještaja obavlja se putem vlastite kuhinje i restorana prema ustaljenom rasporedu u tačno određenom vremenskom periodu. Obroci se pripremaju prema dnevnom broju korisnika.

Nezavisni korisnici objeduju u restoranu, dok se zavisnim i bolesnim korisnicima, kao i korisnicima usluga u jednokrevetnim sobama, hrana poslužuje u njihovim sobama.

Velika pažnja se poklanja kvalitetu namirnica potrebnih za pripremanje obroka, kao i kvalitetu pripremljenih obroka. Namirnice su se nabavljale po potrebi u zavisnosti od unaprijed utvrđenog sedmičnog jelovnika. Bitno je naglasiti da se tokom godina nije desio niti jedan slučaj odstupanja od planiranog jelovnika.

Vrši se obavezna kontrola roba isporučenih od strane dobavljača i svaka isporuka koja po kvalitetu nije zadovoljavajuća se odmah reklamira.

Kontrola kvaliteta pripremljenih obroka se vrši obavezno prije izlaska obroka iz kuhinje i posluživanja istih korisnicima. Prilikom planiranja sedmičnih jelovnika i pripreme obroka, vodi se računa o zastupljenosti svih namirnica neophodnih organizmu starije osobe. Svi obroci se pripremaju prema određenim recepturama i prilagođena su vremenskom periodu i finansijskim mogućnostima ustanove.


Za korisnike-dijabetičare, pripremaju se dodatni obroci, dva puta dnevno. Povodom vjerskih i državnih praznika, planiraju se i pripremaju sadržajniji i svečaniji obroci. Osim redovnih i dijetalnih obroka, za vrijeme mjeseca Ramazana, za korisnike islamske vjeroispovijesti koji su postili, kao i u vrijeme katoličkih i pravoslavnih praznika, pripremani su posebni obroci.


Podjela obroka se odvija u tačno određenom vremenskom periodu, i to doručak po sobama u 07:15, u restoranu u 07:30, ručak po sobama u 12:15, u restoranu u 12:30, te večera po sobama u 17:30, a u restoranu u 18:00.

Podjelu obroka po sobama vrše servirke prema broju korisnika što se upisuje u evidencije, a kontrola se vrši svakodnevno od strane šefa Službe ishrane obilaskom određenog broja korisnika po soboma. U restoranu podjelu obroka obavljali su kuhari uz pomoć kafe kuharica.

Osim pripreme redovnih obroka za korisnike usluga, osoblje kuhinje veoma uspješno priprema i obroke za za svečane prilike, kao i za goste Gerontološkog centra.

Pranje suđa, čišćenje kuhinjskog prostora i stolova u restoranu, kao i dezinfekcija prostora vrši se svakodnevno, nakon završenog svakog obroka.

Poslovi na kafe-bifeu se obavljaju prema zahtjevima korisnika u predviđenom radnom vremenu kafe-bifea. Na kafe-bifeu se vršila uplata „pretplatničkih“ napitaka i cigareta, i podjela istih se vrši dva puta dnevno, o čemu se vode predviđene evidencije.


Na osnovu ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo redovno se vrši kontrola bakteriološke i higijenske ispravnosti vode, hrane, radnih površina i osoblja u kuhinji, kao i redovni sanitarni pregledi zaposlenog osoblja.

Svaki zaposlenik ove Službe posjeduje sanitarnu knjižicu i odgovarajuću potvrdu o sticanju znanja o higijeni životnih namirnica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i o ličnoj higijeni (kurs sanitarnog minimuma), izdatu od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Zbog koncentracije velikog broja korisnika, higijeni radnog prostora kuhinje, radnih površina, posuđa i ličnoj higijeni zaposlenog osoblja pridaje se veliki značaj.