Kako postati korisnik

Našeg centra

Za usluge smještaja potrebno je da se u "Gerontološkom centru" podnese ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ u kome se navodi ko traži smještaj za koga i ko će biti potpisnik i supotpisnik Ugovora o smještaju i plaćanju usluga Centra, ukoliko se radi o fizičkom licu kao podnosiocu zahtjeva.

Uz zahtjev za smještaj se obavezno prilažu sljedeći dokumenti osobe koja traži smještaj u Gerontološkom centru:
1. ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu, ne starijeg od 6 mjeseci;
2. ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih, koja nije starija od 6 mjeseci;
3.ovjerena kopija lične karte;
4. potvrda o prijavi prebivališta (CIPS), ne starija od 30 dana ili ovjerena kopija iste;
5. ovjerena kopija zdravstvene knjižice;
6.kopija posljednjeg čeka od penzije (ako je osoba penzioner);
7. ovjerena kopija rješenja o starateljstvu, ako se radi o osobi pod starateljstvom;
8. potvrda ljekara da ne boluje od zaraznih bolesti, niti psihičkog oboljenja, ne starija od 30 dana ili ovjerena kopija iste;
9. kopija zdravstvene dokumentacije-nalazi ljekara, kao dokaz zdravstvenog stanja, ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.