Kako postati korisnik

Našeg centra

Za usluge smještaja potrebno je da se u "Gerontološkom centru" podnese ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ u kome se navodi ko traži smještaj za koga i ko će biti potpisnik i supotpisnik Ugovora o smještaju i plaćanju usluga Centra, ukoliko se radi o fizičkom licu kao podnosiocu zahtjeva.

Uz zahtjev za smještaj se obavezno prilažu sljedeći dokumenti osobe koja traži smještaj u Gerontološkom centru:
• UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU, ne starije od 6 mjeseci – ovjerena kopija
• IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, ne stariji od 6 mjeseci – ovjerena kopija
• LIČNA KARTA – na uvid
• POTVRDA O PRIJAVI PREBIVALIŠTA (CIPS), ne starija od 30 dana – na uvid
• ZDRAVSTVENA KNJIŽICA - ovjerena kopija
• POSLJEDNJI ČEK OD PENZIJE (ako je penzioner) – kopija
• POTVRDA O OTVORENOM TEKUĆEM RAČUNU ZA KORISNIKA USLUGA (korisnik ima obavezu da otvori trajni nalog kojim će osigurati prenos sredstava na transakcijski račun KJU "Gerontološki centar" Sarajevo u svrhu plaćanja usluga, najkasnije sedam dana od dana prijema
• RJEŠENJE O STARATELJSTVU (ako se radi o osobi pod starateljstvom) – ovjerena kopija
• POTVRDA LJEKARA DA NE BOLUJE OD ZARAZNIH BOLESTI, NITI PSIHIČKOG OBOLJENJA, ne starija od 30 dana – ovjerena kopija
• POTVRDA ZA PORODICE ŠEHIDA/POG. BORACA ILI RVI ILI CŽR
• ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA – nalazi ljekara, kao dokaz zdravstvenog stanja, ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

KORISNIK IMA OBAVEZU DA OTVORI TRAJNI NALOG KOJIM ĆE OSIGURATI PRENOS SREDSTAVA NA TRANSAKCIJSKI RAČUN KJU „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO U SVRHU PLAĆANJA USLUGA, NAJKASNIJE SEDAM DANA OD DANA PRIJEMANAPOMENA: Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 033 / 777 – 260.