Kako postati korisnik

Našeg centra

Za usluge smještaja potrebno je da se u "Gerontološkom centru" podnese ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ u kome se navodi ko traži smještaj za koga i ko će biti potpisnik i supotpisnik Ugovora o smještaju i plaćanju usluga Centra, ukoliko se radi o fizičkom licu kao podnosiocu zahtjeva.

Uz zahtjev za smještaj potrebno je priložiti i određenu dokumentaciju, koju možete preuzeti OVDJE.