Prihvatilište za odrasle i stare i Prihvatilište za skitnice i prosijake

Privremeno zbrinjavanje osoba

Rad Prihvatilišta organizovan je u jednom zasebnom, montažnom objektu, smještenom u dvorišnom prostoru ustanove, sa osnovnim ciljem sprječavanja i suzbijanja prosjačenja i skitnje na području Kantona Sarajevo, kao i prihvata i privremenog zbrinjavanja osoba koje su se našle u stanju socijalne potrebe.

Kapacitet objekta Prihvatilišta je 25 mjesta i njegova popunjenost i iskorištenost direktno ovisi od aktivnosti MUP-a Kantona Sarajevo i nadležnih Centara za socijalni rad, uz čiju koordinaciju se obavljaju poslovi prijema u Prihvatilišta.

Usluge Prihvatilišta pružaju se licima koja su se zatekla u skitnji i prosijačenju na području Kantona Sarajevo, kao i licima koja su se iz bilo kojih razloga našla u stanju socijalne potrebe. Ovim licima se pružaju usluge prihvata, privremenog smještaja, ishrane i higijenske obrade.Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo


JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo