OBRAZAC ZA PRIJAVU SLUČAJEVA KORUPCIJE


Lični podaci podnosioca:

Podnosioci koji žele ostati anonimni, ne moraju upisivati lične podatke, osim kontakta radi obavještavanja.Podaci o licu za koje se sumnja da je korumpirano:
PRUŽITE DETALJAN OPIS KORUPCIJE:

Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do povrede Vaših prava ili prava drugog lica; ukoliko ste svjedok ili lice koje ima vjerodostojne informacije po pitanju djela koje može biti krivične, prekršajne ili disciplinske prirode (grubog zanemarivanja službene dužnosti, zloupotrebe, primanja ili davanja mita, nezakonite koristi, prevare u službi, ili sličnih (po korupcionoj prirodi) djela, poput informacija o namještenim tenderima, javnim konkursima, nelicenciranim studijama, itd) od strane direktora i zaposlenika.