Servisne usluge

Opća higijena, higijena ličnog i posteljnog rublja, te higijena soba i zajedničkih prostorija

Obzirom da se posebna pažnja i značaj pridaje ličnoj i općoj higijeni, higijeni ličnog i posteljnog rublja korisnika, te higijeni soba i zajedničkih prostora Gerontološkog centra, čišćenje soba korisnika, kao i zajedničkih prostorija u objektima Gerontološkog centra, obavlja se svakodnevno, dok će se generalno čišćenje ovih prostora, koje podrazumijeva detaljno čišćenje, pranje prozora i zavjesa, vršiti jednom mjesečno.

Krečenje soba korisnika i zajedničkih prostorija obavljat će se prema potrebi. Pranje i peglanje ličnog i posteljnog rublja korisnika usluga, zavjesa i drugog veša, vrši se svakodnevno u vešeraju Gerontološkog centra.

Frizersko-brijačke usluge korisnicima usluga smještaja se pružaju svakodnevno i to prema utvrđenom normativu i rasporedu. Ove usluge se nezavisnim korisnicima pružaju u prostoru frizeraja-brijačnice, dok se zavisnim korisnicima pružaju u njihovim sobama.

Svi kvarovi nastali na instalacijama i uređajima u objektima Gerontološkog centra, odnosno u sobama korisnika i zajedničkim prostorijama, otklanjaju istog ili narednog dana po prijavi kvara.


Godišnjim Planom preventivnog održavanja objekata i opreme KJU „Gerontološki centar“, za svaki mjesec se planiraju poslovi koje je neophodno obaviti preventivno, kako se ne bi dešavali veći kvarovi (npr. pregled opreme u kotlovnici i podstanici, pregled električnih aparata po korisničkim sobama-produžni kablovi, TV, frižideri, ostalo, čišćenje kanalizacionih odvoda, pregled utičnica i prekidača u svim objektima, krečenje, pregled opreme u vešeraju, čišćenje kišnih kanala, pregled i popravak unutrašnje stolarije itd.).


U okviru Odjeljenja servisnih usluga obavljaju se i poslovi koji se odnose na zagrijavanje objekata, rad i ispravnost postrojenja kotlovnice i podstanice za zagrijavanje sanitarne vode, ispravnost instalacija grijanja u objektima Gerontološkog centra, kao i vođenje određenih evidencija, odnosno dnevnika rada kotlovnice. U cilju kontinuiranog održavanja postrojenja u ispravnom stanju obezbjeđuje se i redovno mjesečno servisiranje od strane ovlaštenog servisera, kao i generalni remont nakon završetka sezone grijanja. Ministarstvu prostornog uređenja i okoliša Kantona Sarajevo se dostavlja propisani izvještaji koji se odnose na emisiju zaguđujućih materija u zrak iz kotlovnice.

U okviru ovog Odjeljenja redovno se u dvorišnom prostoru ustanove uređuju parkovske površine, ružičnjaci, travnjaci i zasadi, a u zimskom periodu se sa putnih prilaza, odnosno požarnog puta oko objekata i parkinga, raščišćavaju snijeg i sniježni nanosi.

Putem Odjeljenja servisnih usluga, korisnicima usluga kućne njege i pomoći u kući se pruža potrebna pomoć u obavljanju raznih kućnih poslova (usluge održavanja higijene prostora u kome žive, kao i druga pomoć koja im bude neophodna).