Služba kućne njege i pomoći u kući

Pomoć starim, iznemoglim, hronično bolesnim i invalidnim osobama u Vašim domovima - 10,00 KM/h

Služba kućne njege i pomoći u kući pruža starim, iznemoglim, hronično bolesnim i invalidnim osobama usluge zdravstvene njege, lične higijene, pomoć u ishrani i nabavci, te pomoć u obavljanju kućnih i drugih poslova.

Osnovni zadatak Službe kućne njege i pomoći u kući je je da se otvorenim oblikom zaštite, u skladu sa osnovnim životnim potrebama, omogući starim ljudima, koji su upućeni na tuđu njegu ili pomoć, što duži boravak i život u sredini u kojoj su živjeli i radili u toku svog aktivnog života.

Kućna njega podrazumijeva zdravstvenu njegu polupokretnih i nepokretnih starih, iznemoglih, bolesnih i invalidnih osoba, koje ne zahtijevaju bolnički tretman ili je isti završen i kod kojih se svrha pružanja odgovarajuće pomoći može ostvariti u njihovoj kući.


Za usluge kućne njege potrebno je da se Gerontološkom centru obrati neko od srodnika, nadležna služba Centra za socijalni rad, Zdravstvena ustanova, Mjesna zajednica i sl.


Zahtjev se podnosi u pisanoj formi.

Uz Zahtjev (preuzeti) za uslugama Kućne njege i pomoći u kući potrebno je priložiti sljedeće dokumente osobe koja će biti korisnik ovih usluga:

  • kopiju lične karte;
  • ovjerena kopija zdravstvene knjižice;
  • kopija posljednjeg čeka od penzije (ako je osoba penzioner)
  • kopija zdravstvene dokumentacije - nalazi ljekara, kao dokaz zdravstvenog stanja, ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva


Pomoć u kući obuhvata različite usluge, kojima se pruža pomoć starijim osobama u njihovim domovima i olakšava život u starosti. Ove usluge podrazumijevaju pomoć u domaćinstvu u smislu održavanja higijene prostora u kome korisnik živi, usluge pranja i peglanja veša, frizersko-brijačke usluge, priprema ili dostava obroka hrane, nabavka namirnica, usluge raznih kućnih opravki i druge neophodne usluge.

Obim i vrsta usluga kućne njege i pomoći u kući zavisi od narušenosti zdravstvenog stanja i porodičnih uslova korisnika usluga, kao i od finansijskih mogućnosti korisnika, porodice ili Centra za socijalni rad, odnosno naručioca ovih usluga.

Poslove i zadatake Službe kućne njege i pomoći u kući provodi tim zaposlenika, različitog profila stručnosti i zanimanja, a u skladu sa potrebama korisnika ovih usluga (medicinska sestra, fizioterapeut, njegovateljica, socijalni radnik, kućni majstor, frizer, spremačica i drugi).Usluge su na raspolaganju od 07:00h-15:30h (isključivo radnim danima).


Gerontološki centar nudi mogućnost doplate za ishranu, održavanje lične higijene kao i usluge vešeraja.

Cijena usluga Kućne njege i pomoći u kući naplaćuje se po satu i iznosi 10 KM.