Usluge

Našeg centra

Gerontološki centar Sarajevo pruža sljedeće usluge:

- socijalne (prijem i informisanje stranaka, prijem korisnika, praćenje adaptacije i organizovanje života korisnika domskog smještaja, individualni i grupni rad s korisnicima);

- zdravstvene (primarna zdravstvena zaštita korisnika, osnovna i specifična njega, usluge fizioterapeuta, održavanje lične higijene korisnika i farmakoterapija);

- servisne usluge (higijena prostora, usluge frizeraja i vešeraja, te usluge raznih kućnih opravki)

- usluge ishrane (priprema i podjela obroka);

- služba za edukaciju, plan i analizu (savjetodavni, edukativni, istraživački, analitički i drugi poslovi koji doprinose unapređenju kvaliteta usluga Gerontološkog centra, kulturno-zabavne, rekreativne i okupacione aktivnosti i izleti korisnika)