Zdravstvena zaštita

U zdravom tijelu, zdrav duh

Zdravstvene usluge, koje uključuju usluge zdravstvene zaštite i zdravstvene njege korisnika usluga u institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima zaštite, obavljala je Služba zdravstvene zaštite putem registrovane Ambulante Gerontološkog centra.

Ove usluge podrazumijevaju poslove primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregled korisnika, upućivanje korisnika na specijalističke preglede u odgovarajuće zdravstvene ustanove, propisivanje i podjela terapije, određivanje režima ishrane, vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije);

  • poslove iz domena sekundarne zdravstvene zaštite (plasiranje katetera, uključivanje infuzija, prevencija dekubitusa, uzimanje uzoraka krvi, urina, stolice i slanje materijala na laboratorijske pretrage, provođenje predloženih mjera tretmana korisnika, kontakti sa porodicama korisnika i dr);
  • poslove zdravstvene njege i zdravstvene higijene korisnika usluga (kupanje korisnika i održavanje njegove lične higijene, svakodnevna opća i specijalna njega korisnika, hranjenje nepokretnih korisnika ukoliko ne mogu sami jesti i dr.);
  • kao i usluge fizikalne terapije.
  • Složenije zdravstvene usluge (usluge bolničkog liječenja, specijalističke usluge, laboratorijske usluge i dr.) obavljaju se u nadležnim zdravstvenim institucijama, dok su određene specijalističke usluge angažovani ljekari – specijalisti obavljali u Gerontološkom centru na osnovu zaključenih ugovora (fizijatar, neuropsihijatar, internista i oftalmolog).

    Putem Službe zdravstvene zaštite, Kantonalna javna ustanova „Gerontološki centar“ Sarajevo omogućuje i obezbijeđuje svakom korisniku usluga domskog smještaja potrebnu zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu njegu, dostupnost liječenja u svim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo (potrebne specijalističke preglede i bolničko liječenje), organizovan prevoz do zdravstvenih ustanova, organizovanu nabavku potrebnih lijekova i ortopedskih pomagala.

    Radi postizanja višeg nivoa zdravstvenih usluga, pored obaveznog zdravstvenog liječenja, korisnicima usluga obezbijeđeno je i dodatno liječenje i praćenje njihovog zdravstvenog stanja od strane angažovanih ljekara specijalista, čiji rad ustanova plaća svojim sredstvima: neuropsihijatra, interniste dijabetologa, oftalmologa i fizijatra.